Επίθεση ούτως ή άλλως;


Επίπεδο 150
Πόντοι ζωής
85 %
Εμπειρία
68.36 %
Δύναμη
1006
Επιδεξιότητα
1620
Κινητικότητα
1650
Φυσική κατάσταση
646
Χάρισμα
1261
Νοημοσύνη
1269
Πανοπλία 34468
Ζημιά 855 - 963
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Περιγραφή χαρακτήρα

--κανένας--