Επίθεση ούτως ή άλλως;


Επίπεδο 158
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
74.63 %
Δύναμη
1244
Επιδεξιότητα
1738
Κινητικότητα
1738
Φυσική κατάσταση
788
Χάρισμα
1337
Νοημοσύνη
1338
Πανοπλία 39455
Ζημιά 997 - 1109
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Περιγραφή χαρακτήρα

ΑΡMΕΝΙΑ
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■Δημοκρατία του Αρτσάχ
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■