ΣΥΝΔΕΣΗ:

Με την σύνδεσή μου αποδέχομαιτους ΓΟΣ. | έχασες το password;

Επίθεση ούτως ή άλλως;


VenomousViper
Επίπεδο 140
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
28.57 %
Δύναμη
1190
Επιδεξιότητα
1190
Κινητικότητα
1190
Φυσική κατάσταση
841
Χάρισμα
1190
Νοημοσύνη
1190
Πανοπλία 22515
Ζημιά 768 - 852
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Τάγμα: Dream_Team [ENOMENOI]

Περιγραφή χαρακτήρα

Fri, 22.03.2013 - 13:31:20 : 100
Mon, 15.04.2013 - 12:56:26 : 101
Thu, 09.05.2013 - 01:45:11 : 102
Thu, 06.06.2013 - 01:03:08 : 103
Tue, 25.06.2013 - 02:23:42 : 104
Tue, 16.07.2013 - 23:31:25 : 105
Sun, 18.08.2013 - 00:18:29 : 106
Sun, 15.09.2013 - 08:04:30 : 107
Fri, 18.10.2013 - 18:00:37 : 108
Tue, 19.11.2013 - 06:13:39 : 109
Fri, 03.01.2014 - 03:11:39 : 110
Thu, 27.02.2014 - 12:53:28 : 111
Wed, 23.04.2014 - 16:32:17 : 112
Thu, 05.06.2014 - 01:54:55 : 113
Mon, 04.08.2014 - 21:19:00 : 114
Tue, 09.09.2014 - 21:35:28 : 115
Tue, 04.11.2014 - 22:39:32 : 116
Tue, 30.12.2014 - 14:22:05 : 117
Sat, 14.02.2015 - 04:02:40 : 118
Sun, 29.03.2015 - 01:53:54 : 119
Thu, 07.05.2015 - 05:01:23 : 120
Fri, 03.07.2015 - 20:31:35 : 121
Fri, 25.09.2015 - 10:43:53 : 122
Sun, 15.11.2015 - 01:26:27 : 123
Sat, 02.01.2016 - 22:18:55 : 124
Thu, 25.02.2016 - 22:46:59 : 125
13.05.2016 05:13 : 126
18.08.2016 16:17 : 127
29.09.2016 20:15 : 128
09.11.2016 01:14 : 129
05.01.2017 14:45 : 130
Fri, 31.03.2017 - 13:36:19 : 131
Thu, 25.05.2017 - 06:24:28 : 132
Wed, 04.10.2017 - 21:57:49 : 133
Sat, 10.03.2018 - 14:01:40 : 134
Sun, 22.04.2018 - 03:17:46 : 135
Mon, 11.06.2018 - 00:47:44 : 136
Wed, 01.08.2018 - 01:13:55 : 137
Wed, 19.09.2018 - 16:18:05 : 138
Tue, 06.11.2018 - 00:46:09 : 139
Tue, 25.12.2018 - 18:49:47 : 140
ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓